Academicianul Boris Melnic comemorat la USM

Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova a inaugurat aula Acad. Boris Melnic, cel care peste trei decenii a ctitorit facultatea şi a lăsat un adevărat tezaur intelectual şi cultural.

Evenimentul a demarat cu slujba parastasului întru veşnica odihnă a domnului academician, slujbă oficiată de către un sobor de slujitori în frunte cu părintele Octavian Moşin.

A urmat o prezentare a vieţii şi activităţii marelui biolog şi fost rector al USM, acad. B. Melnic, de către un fidel discipol al catedrei, unde a activat, dna profesor Aurelia Crivoi.

Cu mesaje de salut către cei prezenţi s-au adresat dl Gheorghe Ciocanu, rector al universităţii, acad. Gheorghe Rusnac, acad. Valeriu Canţer, acad. Teodor Ţârdea şi decanul facultăţii Mihail Leşanu.

A urmat o agapă întru pomenirea savantului organizată de către rudele acestuia.

Iată câteva gânduri ale ilustrului savant şi bunului creştin, împărtăşite părintelui Octavian Moşin acum câţiva ani la frumosul său popas aniversar – 80 de ani de viaţă:

– Mult timp ni s-a spus că ştiinţa şi credinţa nu au acelaşi drum. După atâta experienţă acumulată în domeniul biologiei, cum credeţi, ştiinţa are şansa să meargă pas în pas cu credinţa?

Eu cred că este foarte important că astăzi ştiinţa şi credinţa se află în armonie, se completează reciproc, nu pot exista una fără alta. O conlucrare între ele este foarte necesară, ea fiind acea forţă care va stimula formarea calităţilor sufleteşti ale omului.

– Câteva gânduri de suflet ale marelui academician pentru cei aflaţi în creştere, cu alte cuvinte, un gând pentru ziua de mâine.

Fără suflet nu putem exista, în marile instituţii ale lumii se fac investigaţii importante în aflarea esenţei sufletului. Au fost stabilite deja anumite structuri ale sufletului uman. Să nu uităm că el, sufletul, este unul din darurile fără de preţ oferite nouă de Dumnezeu şi trebuie să avem neapărat mare grijă de el.

– Este greu a depăşi cadrul biologic şi a păşi întru alt cadru. Care este, de fapt, scopul vieţii noastre?

Cu siguranţă, nu preocupările materiale, asigurarea vieţii noastre materiale. Dragostea faţă de aproapele nostru – iată sensul vieţii pe care o trăim. Nu vom putea trăi bine, dacă nu ne vom ajuta unul pe altul.

– Aţi ajuns la o vârstă venerabilă, iar aceasta presupune şi o bogată experienţă de viaţă. V-aţi întrebat nu o singură dată unde mergem? Vă adresez şi eu aceeaşi întrebare: unde merge societatea noastră?

Depinde de noi, de faptul la ce vom adera, pe ce vom pune accentul, mă refer mai mult la aspectul sufletesc al omului. Trebuie să acordăm o atenţie deosebită sufletului, care este şi o condiţie de existenţă sănătoasă a societăţii umane.

Pe mine personal în toate mă susţine credinţa. Mereu am crezut şi cred că există Dumnezeu, care ne asigură pe deplin sănătatea trupească şi cea sufletească. Credinţa ne va mântui.

IMG_0384

Date biografice:

Boris Melnic (n. 11 februarie 1928-27.04.2012) este un specialist în domeniul fiziologiei omului și animalelor, care a fost ales ca membru titular al Academiei de Științe a Moldovei.

Tabel cronologic

1928,11 februarie – S-a născut viitorul academician, profesor universitar și om de stat Boris Melnic, mezinul din cei 3 copii din familie.

1935-1940 – Studiază în școala primară din satul Briceni.

1942-1945 – Elev la gimnaziul Industrial din satul Corbu, județul Soroca. în 1945 obține atestatul de 7 clase în școala medie din Tâmova.

1945-1947 – Urmează cursurile de pregătire de pe lângă Institutul Pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău.

1947-1951 – Student al Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din Chișinău.

1951, 27 septembrie – își începe activitatea didactică la Institutul Pedagogic „Ion Creangă”. Devine membru PCUS

1952, 28 martie – E ales membru al Consiliului Științific al Institutului Pedagogic.

1952-1955 Studii postuniversitare prin doctorat la Institutul Pedagogic din Chișinău.

1953, 23 august – Asistent la Catedra de Biologie.

1955, 20 august – Decan al Facultății de Educație Fizică.

1955, 14 septembrie – Lector superior la Catedra de Anatomie și Fiziologie a Omului.

1957, 23 ianuarie -Susține teza de doctor în științe biologice la Moscova.

1957, 12 iulie – Este ales în funcție de conferențiar.

1960, septembrie – Decan al Facultății de Educație Fizică la Universitatea de Stat din Moldova.

1964, 17 noiembrie – Este transferat de la Catedra de Anatomie și Fiziologie a Omului (Facultatea de Educație Fizică) la Catedra de Fiziologie și Animalelor (Facultatea de Biologie și Pedologie).

1964 – E numit prorector pentru studii.

1967, 9 mai – E numit prorector pentru știință.

1968, 15 iulie – Este ales șef al Catedrei de Fiziologie a Animalelor.

1971, 1 octombrie – I s-a conferit titlul de doctor-habilitat în biologie.

1972, 21 iunie – Devine profesor universitar.

1972, 27 decembrie – Membru-corespondent al ASM.

1974-1992 – Rector al Universității de Stat din Moldova.

1976 – I se conferă titlul – Om Emerit al Științei.

1984 – Membru titular al ASM, academician.

1992, 23 aprilie – Este numit în funcție de Președinte al Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova.

1994 – I s-a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universității de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” și al Universității Libere Internaționale

1996 – a fost ales Membru titular (academician) al Academiei Internaționale de Științe despre Natură și Societate.

1996 – i s-a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa al de către Academia de Studii Economice.

1996 – A fost decorat cu trei ordine și două medalii, inclusiv cu distincția supremă a Republicii Moldova „Ordinul Republicii”.

1999 – a fost ales membru titular (academician) al Academiei Internaționale de Științe Ecologice și Activitate Vitală din Sankt-Petersburg; a fost ales Membru titular (academician) al Academiei Central-Europene de Științe și Arte.

2000 – I s-a conferit titlul de Doctor Honiris Cauza de către Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”,

2001 – I s-a conferit titlul de Doctor Honiris Cauza a Institutului Național de Economie și Drept.

2002- prezent – Profesor universitar, Catedra Biologie Umană și animală,USM.

2003 – I s-a conferit titluul de Membru al Senatului UUSM cu drept de viager.

2005 – Director al Consiliului Consultativ de Expertiză al AȘM.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Arhiva Video

Arhiva

Înscris în


Resurse


free counters