BIOGRAFIE

Octavian MosinCURICULUM VITAE, Informaţii personale

Nume / Prenume:    MOŞIN OCTAVIAN

Adresă:    str. Suceava, 111 A, or. Chişinău, Republica Moldova.

Telefoane:   +373.22.58.96.21.

Mobil:    +373.794.815.86

E-mail    [email protected]

Data naşterii:  03 iunie 1977

Experienţa profesională:  

Perioada    2015-prezent

Funcţia sau postul ocupat    Conferenţiar universitar

Numele angajatorului    Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „C. Stere”

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Cursuri predate în cadrul formării continui la disciplina Religie

Perioada    2012-prezent

Funcţia sau postul ocupat    Conferenţiar universitar

Numele angajatorului    Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „C. Stere”

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Cursuri predate: Filozofie, Ecosofie

Perioada    2010-prezent

Funcţia sau postul ocupat    Conferenţiar universitar

Numele angajatorului    Universitatea de Stat din Moldova

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Cursuri predate la programe de masterat

Perioada    2006-prezent

Funcţia sau postul ocupat    Director executiv

Numele angajatorului    Centrul Social al Bisericii Ortodoxe din Moldova „Agapis”

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Asistenţă socială

Perioada    2006-2013

Funcţia sau postul ocupat    Consilier, Serviciul de presă

Numele angajatorului    Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Mass-media

Perioada    2005-2006

Funcţia sau postul ocupat    Specialist principal

Numele angajatorului    Serviciul de Stat pentru Problemele Cultelor de pe lângă Guvernul Republicii Moldova

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Cultul ortodox şi părţile componente

Perioada    2004-2014

Funcţia sau postul ocupat    Lector superior

Numele angajatorului    Facultatea de Arte Plastice din cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Cursuri la specialitatea Pictură Bisericească

Perioada    2003-2014

Funcţia sau postul ocupat    Redactor-şef

Numele angajatorului    Publicaţia Periodică „Altarul Credinţei”

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Jurnalism ortodox

Perioada    2002-prezent

Funcţia sau postul ocupat    Preşedinte

Numele angajatorului    Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Implicarea tinerilor în diverse activităţi sociale

Perioada    2002-prezent

Funcţia sau postul ocupat    Preot capelan

Numele angajatorului    Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Misiune în cadrul MAI

Perioada    2002-prezent

Funcţia sau postul ocupat    Administrator

Numele angajatorului    Biserica „Sf. Ierarh Petru Movilă”, localitatea Dumbrava, Chişinău

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Lucrări de construcţie

Perioada    2001-prezent

Funcţia sau postul ocupat    Preot-paroh

Numele angajatorului    Biserica „Întâmpinarea Domnului”, Chişinău

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Activitate pastorală în cadrul Universităţii de Stat din Moldova

Perioada    2000-2007

Funcţia sau postul ocupat    Lector

Numele angajatorului    Academia de Teologie Ortodoxă din Chişinău

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Predarea disciplinelor: Istorie Bisericească Universală, Teologie Morală, Bizantinologie, Formare Spirituală

Perioada    1999-2000

Funcţia sau postul ocupat    Corespondent

Numele angajatorului    Publicaţia periodică „Clopotniţa Moldovei”

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Jurnalism ortodox

Educaţie şi formare

Perioada    2012-2014

Calificarea / diploma obţinută    Masterat în Asistenţă Socială, programul: Politici sociale centrate pe familie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Perioada    2005-2009

Calificarea / diploma obţinută    Licenţiat în filologie, specialitatea limba şi literatura română/rusă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Litere

Perioada    2004-2006

Calificarea / diploma obţinută    Masterat în Filozofie, specialitatea Istoria filosofiei

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Asistenţă Socială, Sociologie şi Filozofie

Perioada    2000-2010

Calificarea / diploma obţinută    Doctorat Teologie Ortodoxă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna”, Sibiu

Perioada    1999-2000

Calificarea / diploma obţinută    Studii aprofundate, specializarea Istorie bisericească

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    Universitatea de Stat din Oradea, Facultatea de Teologie Ortodoxă

Perioada    1995-1999

Calificarea / diploma obţinută    Licenţiat în Teologie Ortodoxă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare    Academia Teologică din Chişinău

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e)    Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)    Limba rusă, limba franceză


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Arhiva Video

Arhiva

Înscris în


Resurse


free counters