„Compozitorul Vladimir Ciolac : Orientări stilistice în creaţia cu tematica religioasă”

Gîrbu, Ecaterina. Compozitorul Vladimir Ciolac : Orientări stilistice în creaţia cu tematica religioasă : Monografie. Chişinău : Pontos, 2018. 362 p.: fot. ISMN 979-0-3480-0344-3; ISBN 978-9975-51-959-5.

Muzica spirituală constituie o parte esenţială a culturii muzicale naţionale din Republica Moldova. Interesul sporit al artiştilor contemporani pentru această ramură a artei muzicale se explică prin adevărata renaştere religioasă a societăţii. Muzica spirituală îşi găseşte o manifestare plenară în opera compozitorului Vladimir Ciolac, care desfăşoară o activitate componistică şi dirijorală intensă în domeniul vizat.

De curând, la Editura Pontos a apărut cartea „Compozitorul Vladimir Ciolac: Orientări stilistice în creaţia cu tematica religioasă”. Monografia se bazează pe materialele tezei de doctorat a Ecaterinei Gîrbu – muzicolog şi profesoară de istoria muzicii, care a fost susţinută în anul 2016. În premieră, cititorul are ocazia să se familiarizeze cu viaţa creatoare a artistului contemporan descrisă în schiţa biografică. O atenţie deosebită se acordă creaţiilor cu tematica religioasă ce sunt analizate sub diferite aspecte.

Titlul cărţii: „Compozitorul Vladimir Ciolac : Orientări stilistice în creaţia cu tematica religioasă”

Ca formă, conţinut şi structură, lucrarea de faţă are următoarea alcătuire:

Cuprins;

Argument şi Introducere;

I. Compozitorul Vladimir Ciolac: profil de creaţie; I

I. Dimensiunea ştiinţifică a creaţiei muzical-religioase reflectată în cercetări muzicologice;

III. Reactualizarea tradiţiilor muzicii catolice în creaţiile religioase legate de chipul Mântuitorului;

IV. Perpetuarea chipului Maicii Domnului în genurile muzicii catolice din creaţia lui Vladimir Ciolac;

V. Spaţiul sacral al creaţiei muzicale a compozitorului Vladimir Ciolac: stilistica lucrărilor compuse în baza Psalmilor;

Încheiere;

Anexe.

Cartea „Compozitorul Vladimir Ciolac: Orientări stilistice în creaţia cu tematica religioasă”, în conţinutul ei, reprezintă o primă monografie dedicată unei personalităţi marcante ce se înscrie în peisajul artistic al culturii muzicale din Republica Moldova − compozitorul, pedagogul, dirijorul Vladimir Ciolac.

Vladimir Ciolac este autorul unui număr impunător de lucrări instrumentale cu un conţinut spiritual dedicate unor evenimente din viaţa personală sau bisericească, precum Psalmodia dedicată celor 2000 de ani ai creştinătăţii, Memoria consacrată memoriei tatălui său − Mihail Ciolac, Adagio Noaptea de Crăciun în baza melodiilor spirituale extraliturgice cunoscute. Toate aceste lucrări ocupă un loc aparte în practica concertistică a Republicii Moldova, majoritatea lor fiind înregistrate pentru Radio Moldova, intrând în repertoriul unor cunoscute colective corale şi orchestrale. În calitate de conducător al corului Bisericii „Întâmpinarea Domnului” a Universităţii de Stat din Republica Moldova şi de cadru didactic la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, compozitorul profesează în domeniul dirijatului coral, evoluând cu diferite colective.

Cartea de faţă este adresată atât muzicienilor profesionişti, cât şi publicului meloman. Materialele studiului pot servi drept suport în cercetările ulterioare din domeniul istoriei muzicii naţionale; ele pot fi solicitate de muzicologi, interpreţi şi conducători ai colectivelor corale bisericeşti. De asemenea, pot fi utilizate în cadrul cursurilor didactice de istorie a muzicii naţionale, istorie a muzicii religioase, literatură corală, forme muzicale în instituţiile de învăţământ specializat şi general: licee, colegii şi universităţi.

Scopul lucrării constă în cercetarea trăsăturilor stilistice ale creaţiilor cu tematică religioasă ale lui V.Ciolac, în baza caracteristicilor (parametrilor, tiparelor) principale ale genurilor muzicii catolice şi ale tradiţiilor multiseculare de abordare componistică a acestora.

Volumul e compus din 5 capitole, fiecare dintre ele fiind alcătuite la rândul lor din mai multe subiecte. În primul capitol – „Compozitorul Vladimir Ciolac: profil de creaţie” sunt prezentate date din viaţa şi activitatea compozitorului, sunt descrise perioadele de creaţie ale acestuia. Următoarele 4 capitole includ: evaluarea canoanelor (invariantelor sau modelelor primare) genurilor eclesiastice ale muzicii catolice care se află în perimetrul intereselor de creaţie ale compozitorului; elucidarea specificului de tratare a textului în lucrările spirituale ale lui V.Ciolac; identificarea parametrilor structurali, stilistici şi semantici ai lucrărilor semnate de compozitor în procesul de analiză a opusurilor care aparţin genurilor muzicii liturgice şi extra-liturgice de cult creştin occidental; caracterizarea metodelor componistice de construire a lucrărilor, inclusiv modului de formare a tematismului, a mijloacelor de expresie muzicală selectate în procesul de dezvoltare a materialului muzical etc., cu evidenţierea elementelor specifice ale tehnicii componistice, semnificative pentru compozitor.

Volumul finalizează cu Anexe ce includ: Exemple muzicale; Tabele cu structura lucrărilor; Textele lucrărilor muzicale.

În concluzie, volumul recenzat e unul reuşit ca structură şi conţinut, de o ţinută ştiinţifică de apreciat şi un limbaj bogat şi accesibil. Prin urmare, monografia „Compozitorul Vladimir Ciolac : Orientări stilistice în creaţia cu tematica religioasă” elaborat de cercetătorul ştiinţific Ecaterina Gîrbu poate servi drept punct de pornire pentru abordarea problemei intertextului sub aspect muzical în creaţia compozitorului, reieşind prin faptul că o mare parte a lucrărilor analizate demonstrează influenţa tradiţiilor muzicale ale Barocului, Clasicismului şi Romantismului apusean.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Arhiva Video

Arhiva

Înscris în


Resurse


free counters