Conferinţa internaţională „Educaţia din perspectiva valorilor”

Cea de-a VIII-a ediţie a Conferinţei internaţionale „Educaţia din perspectiva valorilor” şi-a desfăşurat lucrările în perioada 16-17 octombrie la Alba Iulia, România.

Evenimentul a fost organizat de Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia şi Universitatea de Stat din Moldova.

Peste o sută de cercetători din diverse domenii şi instituţii s-au înscris cu comunicări. Din Republica Moldova au fost transmise peste 30 de studii.

Din partea USM, la lucrările conferinţei au participat pr. conf. univ. Octavian Moşin şi lect. univ. Nadeja Butnari.

La şedinţa plenară a fost prezent prof.univ.dr. Daniel Breaz, rectorul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, care i-a salutat pe participanţii la această conferinţă axată pe valorile educaţiei. Din partea rectorului USM a fost data citire unui mesaj de salut în care se menţionează:

„Stimaţi participanţi la forul ştiinţific internaţional

”Educaţia din perspectiva valorilor”!

Universitatea de Stat din Moldova, pe care o reprezentăm şi care este co-parteneră în organizarea şi desfăşurarea acestei conferinţe, vine cu un mesaj călduros de felicitare în adresa Universităţii

„1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA” care a creat cu acest eveniment încă o punte de legătură între universităţile noastre, dorindu-vă sincere urări de sănătate, bună dispoziţie în realizarea dezideratelor propuse şi colaborare de durată întru promovarea nobilelor idealuri şi a prosperării ştiinţelor educaţiei!

Dragi prieteni! Suntem conştienţi cu toţii că educaţia, axată mereu pe promovarea valorilor general umane, şi-a adus în toate timpurile contribuţia la formarea calitativă a tinerei generaţii, la pregătirea specialistului de mâine, înarmat cu arsenalul necesar de cunoştinţe şi de virtuţi, care va construi viitorul unei societăţi prospere.

În acest context, ţinem să menţionăm că avem cu toţii o mare responsabilitate pentru instruirea tineretului studios în măsura în care aceştia să poarte cu demnitate numele de modelatori ai societăţii prospere de mâine.

Forul ştiinţific de astăzi, ca şi altele pe măsura acestuia, va lua atitudine şi va sublinia rolul educaţiei în promovarea valorilor într-o societate contemporană, va aborda probleme de educaţie morală alături de cea religioasă şi spirituală de care trebuie să se pătrundă fiecare dintre noi pentru a transmite spre asimilare aceste cunoştinţe tânărului, convins de faptul că, fiind şi el parte a Şcolii Marilor Valori, este obligat să le aplice / să le promoveze mereu în traseul său de continuă formare…

Distinşi Educatori din Perspectiva Valorilor! Încurajăm şi susţinem bunele noastre intenţii de a realiza scopurile enunţate în vederea promovării a tot ce ţine de frumos în formarea Omului!

Vă dorim tuturor tradiţionalul „Într-un ceas bun!”, multă sănătate, prosperitate, succese mari în munca Dumneavoastră nobilă de pedagog, realizări relevante şi noi forţe creatoare!

Cu deosebită consideraţie

Rectorul Universităţii de Stat din Moldova

Gheorghe Ciocanu, dr. hab., prof. univ.”

Au fost expuse temele incluse în program, lucrându-se pe secţiuni, după care au urmat discuţii şi analize.

Pr.conf.univ.dr. Octavian Moşin a venit cu tema: „Capela „Întâmpinarea Domnului” din Chişinău şi rolul său în formarea duhovnicească a studenţilor”, iar lect.univ. Nadejda Butnari a prezentat temele: „Unele aspecte cu referire la dezvoltarea învăţământului universitar din spaţiul pruto-nistrean” şi „Strategii psihopedagogice de dezvoltare a inteligenţei spirituale (sq) la preadolescenţi”

La final, s-a propus înfiinţarea unei reviste ştiinţifice cu acelaşi generic şi s-a decis ca următoarea ediţie să se desfăşoare la Chişinău.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Arhiva Video

Arhiva

Înscris în


Resurse


free counters