Conferință științifică istorico-bisericească la Universitatea de Stat din Moldova

„Evenimente și personalități marcante ale vieții spirituale din spațiul pruto-nistrean și vecinătățile lui din sec. XIX-XX” este genericul celei de-a treia conferințe științifice internaționale care s-a desfășurat în incinta USM. Conferințe ce poartă un specific, deoarece au un conținut istorico-bisericesc și sunt posibile grație colaborării între rectoratul, decanatele universității de stat și capela universitară.

Deși majoritatea participanților sunt istorici și teologi, anul acesta printre participanți s-au regăsit juriști, filosofi și, în general, cercetători din alte domenii, preocupați de tematica religioasă din acest spațiu.

Evenimentul s-a înscris în șirul manifestărilor științifice dedicate Anului omagial al scriitorilor și compozitorilor creștini din spațiul pruto-nistrean. Astfel, conferința a devenit nu doar un for ştiinţific, ci şi o întâlnire cu o încărcătură sentimentală deosebită, deoarece biserica „Întâmpinarea Domnului” din incinta USM are o istorie, care merge mână în mână cu dezvoltarea învăţământului și a vieții spirituale autohtone.

În Biserică mereu au fost oameni cu verticalitate, în special slujitori, dar şi atâţia mireni, care au generat un mod de viaţă autentic, în duhul Evangheliei. Tocmai aceste personalităţi, care au determinat pulsul vieţii bisericeşti din spaţiul nostru, şi nu doar, au fost prezentate în cadrul conferintei.

Chipuri de oameni îmbunătăţiţi duhovniceşte au fost prezentate atât de viu, încât de-a dreptul te îndrăgosteşti de simplitatea, de bunătatea, de sinceritatea, dar şi de curajul lor.

Majoritatea slujitorilor a căror viaţă şi activitate au fost prezentate la conferință au avut de suferit în urma regimului ateu, fiind incomozi că spuneau mereu lucrurilor pe nume.

Astfel, s-a încercat scoaterea din anonimat a unor noi nume și evenimente din viata eclezială autohtonă si s-a încercat promovarea spiritualității noastre ortodoxe, care ne reprezintă ca neam și ca purtători ai unei civilizatii europene și crestine.

Lucrările conferinței s-au desfășurat în blocul II al universității și au demarat vineri, 24 noiembrie.

La deschiderea festivă au fost prezenți: dna Otilia Dandara, prof. univ. dr. hab., prorector USM; PS Episcop Ioan, vicar mitropolitan; Ion Eremia, prof. univ. dr. hab, decanul Facultății de Istorie și Filosofie; acad. Nicolae Dabija ș.a.
Ediția din acest an a fost organizată în parteneriat cu alte două centre universitare din țările vecine Universitatea Națională ”Yuriy Fedkovych”, Cernăuți, Ucraina și Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, România, fapt ce a asigurat întrunirii o înaltă ținută academică și a permis realizarea unei culegeri de materiale cu o varietate tematică mai mare și cu multă substanță științifică.

Printre cercetătorii prezenți s-au regăsit: prof. Alexandru Dobrojanski din Cernăuți, prof. Anatol Petrencu, prof. Victor Țvircun, conferențiarii Maria Danilov, Igor Cereteu, drd. PS Siluan de Orhei, precum și oapeți veniți din România – prof. Toma Rădulescu, conf. univ. Claudiu Cotan, lect. univ. Mihai Burlacu, drd. Ana-Maria Iancu, prof. Eugen Petrescu ș.a.

Materialele conferinței, semnate de 37 de autori, au fost incluse într-un volum colectiv, care a fost împărțit participanților și oaspeților la lucrările conferinței.

Este de menționat faptul că primele două foruri științifice s-au desfășurat în incinta Universității de Stat din Moldova, sub auspiciile capelei universitare „Întâmpinarea Domnului” și ale Facultății de Istorie și Filosofie. Genericul primei ediții, care și-a ținut lucrările între 14-15 octombrie 2013, a fost „Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813-2013)” (adunând peste 60 de cercetători), iar între 1-3 octombrie 2015 a fost organizată conferința „Educaţie şi viaţă spirituală în Basarabia. Tradiții şi perspective” (cu participarea a peste 40 de personalități).

Pr. conf. univ. dr. Octavian Moșin,
Conf. univ. dr. hab. Ion Gumenâi,
Coordonatorii conferinței


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Arhiva Video

Arhiva

Înscris în


Resurse


free counters