Credinţa este adevărata viaţă

           Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viaţă veşnică (I Ioan 5, 13)

Pentru un creştin Hristos este totul, este modelul desăvârşit. Întreaga viaţă creştină este hristocentrică: trăim cu Hristos şi pentru Hristos.

Dumnezeu a luat chip de om, născându-Se din Fecioara Maria, a trăit în mijlocul nostru, a vestit Evanghelia şi ne-a arătat calea care duce spre viaţa veşnică. El, Hristos, este răscumpărătorul neamului omenesc (Tit 2, 14). Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să ajungă la Dumnezeu. În Împărăţia lui Dumnezeu poate intra oricine, după cum ne arată însuşi Iisus. Mântuitorul îl duce în Rai, în primul rând, pe tâlharul de pe cruce, care s-a pocăit. Nici un păcat nu ne poate împiedica să fim alături de Domnul, condiţia fiind pocăinţa.

Va trebui să ne străduim ca să ne curăţim pe noi, să ne curăţim pe dinăuntru şi pe dinafară, şi îndeosebi să ne curăţim cugetul. Căci din cuget pornesc toate relele, atât în inimă, cât şi în trup. Albinele nu merg la florile care nu au polen, ci merg acolo unde există polenul, pe care îl culeg şi prepară mierea cea gustoasă. Şi Sfântul Duh umblă şi unde găseşte cuget şi minte curată, liniştită, se aşează şi rodeşte.

Aşadar, ca să primim Sfântul Duh şi Acesta să ne facă puternici şi să ne învrednicească să mărturisim dumnezeirea lui Hristos, va trebui să ne nevoim, să ne curăţim.

Domnul a spus şi rosteşte continuu din Sfânta Sa Evanghelie: „Cel care este sluga Mea credincioasă, cel ce se luptă cu vitejie pentru numele Meu, cel ce s-a botezat în numele Meu şi a rămas credincios şi mărturiseşte despre Mine în faţa oamenilor, cel ce Mă propovăduieşte ca Dumnezeu adevărat întrupat în om, cel care zice că M-am răstignit şi am înviat din iubire pentru oameni, despre acela voi mărturisi şi Eu în faţa îngerilor Tatălui Meu, în faţa îngerilor din ceruri“.

Preot Octavian Moșin

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Arhiva Video

Arhiva

Înscris în


Resurse


free counters