Dumitru Căldare – prin smerenie desăvârșind virtuțile

O personalitate complexă, plină de elan și de viață, care inspiră și însuflețește mediul academic universitar de atâția ani este Dumitru Căldare, conferențiar, doctor habilitat în filosofie.

Este un om foarte deschis și sociabil, care te copleșește prin simplitatea sa, dar și prin statutul său de cercetător. Comunicând cu el, ai impresia că nu este din lumea aceasta, fiind scufundat în vremurile cronicarilor, pe care îi citează, cu care trăiește și-i actualizează prin studiile sale.

Aprofundează teme de gândire din filosofia națională. Este preocupat de opera lui Dimitrie Cantemir, încercând să scoată în evidență contribuția sa științifică și să-i prezinte dimensiunea enciclopedică.

A format pleiade de filosofi, dar și mii de studenți, care i-au audiat cursurile aducătoare de înțelepciune. Or, prin tot ceea ce propagă și cultivă domnul D. Căldare este o filosofie a vieții. Îți arată de unde venim și încotro, dar și cum, să ne îndreptăm pașii.

E un mare moralist, care se inspiră din izvoarele creștine, face conexiunea între divin și uman, între sacru și profan, înțelegând că viața e un dar al lui Dumnezeu. Pe toți îi îndeamnă spre virtute, unica ziditoare și înălțătoare, care te duce la desăvârșire.

La momentul aniversar, când distinsul profesor a trecut de șapte decenii din viața pământească, apare acest volum de scrieri alese, la care se adaugă o impresionantă bibliografie.

Astfel, țineți în mână o vie mărturie a ceea ce seamănă și valorifică filosoful Dumitru Căldare.

Fie ca aceste studii să contribuie la iluminarea neamului care a avut atâtea minți lucide și care va dăinui în veacuri doar grație celor care se vor pune în slujirea adevărului, binelui, frumosului…

Preot Octavian Moșin


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Arhiva Video

Arhiva

Înscris în


Resurse


free counters