La Briceni a avut loc conferința „A iubi înseamnă a ierta”

Cu binecuvîntarea și în prezența Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, vineri, 14 decembrie 2018, în sala de ședințe a Consiliului Raional Briceni a avut loc, în premieră pentru locuitorii orașului Briceni, conferința teologică „A iubi înseamnă a ierta”, organizată de reprezentantele nou-înființatei Uniuni a Femeilor Creștin-Ortodoxe din raion.

Invitații acestei seri duhovnicești au fost protoiereul Octavian Moșin, doctor în teologie, conferențiar universitar, președintele Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din Moldova, parohul bisericii „Întîmpinarea Domnului” a Universității de Stat din R.M., și protoiereul Iulian Rață, masterand în teologie, lector la Academia Teologică Ortodoxă din Moldova, parohul bisericii „Sf. Treime” din satul Lucașeuca, Orhei.

La conferință a participat un public numeros din care a făcut parte președintele raionului Briceni, domnul Mihail Gnatiuc, slujitori din cadrul blagociniilor raionului, femeile membre ale uniunii, creștini de toate vîrstele din orașul Briceni și localitățile învecinate.

Mesajul de salut către participanți și o succintă prezentare a scopului și obiectivelor uniunii femeilor creștine a fost susținut de către președinta asociației, doamna Cristina Dodu, care a venit și cu un îndemn către femeile din sală să participe activ la activitățile uniunii.

Apoi, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a rostit cuvîntul de deschidere al Conferinței. Prea Sfinția Sa a binecuvîntat cu multă căldură începutul de cale misionară al Uniunii Femeilor Creștin-Ortodoxe din Raionul Briceni, care se dorește a fi un proiect ce se va extinde în perspectivă și în alte raioane ale Eparhiei, dar și țării noastre, dorindu-le doamnelor creștine mult spor și ajutor sfînt de la Dumnezeu și Preasfînta Sa Maică în activitatea ce și-au propus-o de răspîndire și aplicare în viață a învățăturii de credință.

Ierarhul a salutat apoi cordial prezența la conferință a invitaților de onoare – protoiereul Octavian Moșin și protoiereul Iulian Rață, apreciind înalt rodnica activitate pastorală ce o desfășoară sfințiile lor întru propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

În luarea sa de cuvînt, părintele Octavian a dezvăluit sensul iubirii ca jertfire de sine pentru aproapele, atît în cadrul vieții de familie, cît și în societate, iubire care ne aduce pacea și liniștea lui Dumnezeu în bucuria comuniunii și armoniei, în contrast cu iubirea pătimașă de plăceri, egoistă, aducătoare de ură, suferință și însingurare.

Discursul părintelui Iulian s-a axat pe aspectul misiunii creștine prin exemplul propriei vieți. Cu multă vervă și strălucit talent oratoric, conferențiarul a îndemnat publicul la descoperirea iubirii lui Dumnezeu în lume prin faptele noastre izvorîte din credința puternică ce o avem în suflet.

În partea a doua a conferinței, Prea Sfințitul Nicodim și preoții invitați au răspuns la întrebările venite din partea publicului, iar la final, doamna preoteasă Veronica Tudoreanu, membră a Uniunii, a prezentat lansararea unei acțiuni de caritate cu genericul „Dăruiește pruncului Iisus”, în cadrul căreia 12 copii din familii vulnerabile vor beneficia, în ajunul sărbătorii Nașterii Domnului, cu suportul creștinilor din public, de importante ajutoare materiale.

La final, un grup de copii a prezentat un mic concert de colinde.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Arhiva Video

Arhiva

Înscris în


Resurse


free counters