Lansarea lucrării „Eroii Ministerului Afacerilor Interne căzuţi în luptele pentru integritatea teritorială şi independenţa Republicii Moldova. Album pe baza documentelor de arhivă”.

Cu ocazia celebrării aniversării a 25 ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova,a avut loc lansarea lucrării „Eroii Ministerului Afacerilor Interne căzuţi în luptele pentru integritatea teritorială şi independenţa Republicii Moldova.Album pe baza documentelor de arhivă”.

Publicaţia este un proiect realizat de Academia „Ştefan cel Mare” sub patronajul Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu Asociaţiile Obşteşti: „Tradiţii Militare”; „Credinţă Patriei”; „AVR – 1992 Tiras-Tighina”; „ACAPOLIS” şi „Asociaţia Pentru protecţia bunurilor culturale din Republica Moldova”.

Cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, la lansarea albumului a fost prezent prot. Octavian Moşin, capelanul Academiei de Poliţie, care a vorbit despre necesitatea instituirii unui pomelnic cu toţi eroii dreptmăritori căzuţi pe câmpurile de luptă şi pomeniţi în zilele cuvenite lor prin sfintele locaşe.

Proiectul se înscrie cu certitudine în şirul imens de activităţi realizate în scopul educaţiei militaro-patriotice a tinerei generaţii în spiritul dragostei faţă de ţară, faţă de societate şi valori naţionale, fiind realizat conform Hotărîrii Guvernului nr.625 din 20.05.2016 „Cu privire la Programul naţional de acţiuni consacrate sărbătoririi a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova „Moldova-25”” şi Dispoziţiei Guvernului nr.52-d din 19.04.2016 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni „Memorie. Onoare. Respect” pentru consolidarea încrederii şi îmbunătăţirea protecţiei sociale şi de drept a veteranilor de război, participanţilor la acţiunile de luptă din Afganistan şi pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova”.

Este o publicaţie comemorativă, menită să împrospăteze memoriile celor care i-au cunoscut pe martirii-eroi şi binevenită pentru cei care doresc să-i cunoască. Albumul cuprinde 92 de dosare personalizate ale angajaţilor ministerului de interne (ofiţeri, subofiţeri, civili) căzuţi cu moarte de erou în perioada evenimentelor din 1991-1992, care conţin date biografice, o serie de copii de pe actele din dosarele personale, informaţii despre faptele de vitejie şi decoraţii, mărturii ale apropiaţilor şi camarazilor de luptă, imagini ale monumentelor, mormintelor, basoreliefurilor sau plăcilor comemorative, fotografii din timpul când erau în viaţă. Totodată lucrarea include şi un disc cu documentarul „Ecourile Războiului din 1992” (autor S.Carp).

La eveniment au fost prezenţi: ministrul afacerilor interne, dl Alexandru Jizdan, viceminiştri, conducerea Academiei „Ştefan cel Mare”, şefii autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, reprezenţanţii asociaţiilor obşteşti, participanţii la războiul din Transnistria, rudele martirilor, precum şi angajaţi ai instituţiei combatanţi, corpul profesoral-didactic şi efectivul studenţesc.

În cadrul dezbaterilor pe marginea lucrării participanţii au exprimat diferite viziuni:

-„Istoria adevărată trebuie transmisă şi urmaşilor noştri. Cu profund respect aduc omagiu eroilor care şi-au pierdut viaţa în lupta pentru acest pământ. Mulţumesc veteranilor pentru curajul lor, dragostea de ţară şi devotamentul cu care ne-au apărat hotarele. Suntem datori să-i păstrăm veşnici vii în istoria neamului nostru pe cei pentru care patriotismul şi dragostea de neam a fost mai presus de toate, luptând pentru suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova”, a declarat ministrul de interne, Alexandru Jizdan;

-„Războiul de pe Nistru din anul 1992 este un capitol tragic din istoria poporului nostru. Trebuie să păstrăm vie memoria şi onoarea celor care şi-au jertfit viaţa pentru idealurile noastre naţionale”, a menţionat autorul lucrării, Simion Carp.

-„Aceşti eroi şi-au adus tributul pe altarul independenţei şi au căzut pentru idealurile naţionale, dreptate şi libertate, apărând vatra strămoşească, familia şi baştina din care s-au ridicat, dragostea faţă de limba română, care include şi idealurile morale de înaltă umanitate.”;

-„Publicaţia impune să cugetăm şi totodată să reamintim tuturor despre necesitatea ridicării monumentelor, plăcilor comemorative şi răstignirilor la locurile de baştină ale martirilor-eroi, căzuţi în acel război lugubru şi, pe această cale, să le înveşnicim memoria în numele generaţiilor succesoare.”;

-Este o carte necesară sufletului naţional, o imagine deplină la ceea ce numim „devotament Jurământului”, „demnitate naţională”, „erou al neamului”. Noi şi generaţiile care ne vor călca urmele, urmează să fim recunoscători, iar recunoştinţa înseamnă să rămânem devotaţi idealurilor pentru care au căzut eroii…”.

Cu ocazia evenimentului dna Raisa Colina-Dârda (mama regretatului martir – Victorian Dârda) a rostit o poezie prin care a sugerat ideea precum că şi cei rămaşi în viaţă trebuie onoraţi pe măsura contribuţiei sale întru instaurarea libertăţii şi independenţei Republicii Moldova.

sursa http://academy.police.md/


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Arhiva Video

Arhiva

Înscris în


Resurse


free counters