Recenzie – „Bisericile plaiului sorocean”

Trofăilă, Vasile. Bisericile plaiului sorocean : Micromonografii. Chişinău:  [s. n.], 2018 (ÎS „Tipografia Centrală”). 296 p.: fot. ISBN 978-9975-53-933-3

De curând, cu binecuvântarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove, la Chişinău a văzut lumina tiparului cartea lui Vasile Trofăilă „Bisericile plaiului sorocean: Micromonografii”.

În conţinutul ei, noua lucrare a lui Vasile Trofăilă, Membru al Uniunii Jurnaliştilor din Republica Moldova, îşi propune să reproducă atât după documentele şi mărturiile de epocă, precum şi cele contemporane, istoria vieţii bisericeşti din întinsul ţinutului Sorocii.

Ca formă, conţinut şi structură, lucrarea de faţă are următoarea alcătuire:

Cuprins:

Cuvânt înainte de ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

Reflecţii introductive de PS Ioan, Episcop al Sorocii, Vicar al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove şi Prot. Mitr. Nicolae Craveţ, protopop al bisericilor din raionul Soroca;

  1. Introducere. Etape din viaţa bisericilor ortodoxe sorocene;
  2. Oraşul Soroca;

III. Biserici rurale;

  1. Biserici în construcţie.

Cartea „Bisericile plaiului sorocean” îl va ajuta pe cititor să înţeleagă prezentul din scrutarea vigilentă a trecutului. Cât este de important ca Biserica să-şi pronunţe credinţa sub forma unor cercetări, se poate înţelege cel mai bine dacă cunoaştem amănunţit dezvoltarea ei de-a lungul timpului. În plus, apariţia în ultima perioadă a mai multor astfel de studii ortodoxe, ne conştientizeză încă o dată de acele probleme de defăimare în trecut a Bisericii, dar în acelaşi timp, ne dă certitudinea că Biserica creştină în esenţă este una prin credinţa într-unul singur Dumnezeu… Efortul şi dragostea pentru sacru şi pentru frumos de care a dat dovadă autorul se observă la o examinare atentă a capitolelor lucrăriii existente.

Cartea de faţă are scopul de a familiariza cititorul nu doar cu o simplă trecere în revistă a bisericilor din protopopiatul Soroca, dar cu cele mai importante evenimente care au marcat spiritualitatea soroceană. Îndeosebi, sunt puse în evidenţă sfintele locaşe şi asezămintele monahale de referinţă ale ţinutului. Autorul acordă o atenţie deosebită şi impactului pe care Biserica l-a avut asupra sa în diferite perioade ale timpului, care, inevitabil, au lăsat amprente adânci asupra credinţei în rândul populaţiei. De asemenea, vine şi cu date importante despre oamenii care, cu ajutorul lui Dumnezeu, prin exemplele de sacrificiu personal, stând neclintiţi în faţa obstacolelor, au demonstrat pentru contemporani şi urmaşi cât de importantă este credinţa nestrămutată în Iisus Hristos. Astfel, autorul încearcă să lege informaţiile istorice, interpretarea lor, într-o sinteză care să fie relevantă cititorului de azi.

După cum menționează în Cuvânt-înainte Mitropolitul Vladimir, informaţiile inserate în prezenta apariţie editorială, vor fi de folos atât cercetătorului savant, cât şi cititorului de rând, dornic de a-şi cunoaşte rădăcinile şi bravii înaintaşi, făuritori de lucruri mari întru binele şi mărirea Bisericii strămoşeşti.

Spre deosebire de unele lucrări anterioare de acest gen, cercetarea dată reprezintă studii ce se bazează pe un suport substanţial de izvoare istorice din aria temei abordate. „Este îmbucurător faptul că autorul a reuşit să evite limbajul academic rigid, pentru a propune publicului cititor o lucrare accesibilă, însă nicidecum ştearsă” (Craveț, Nicolae, p. 8). Indiscutabil, volumul de faţă este o realizare de succes a colaborării fructuoase dintre cercetătorul ştiinţific V.Trofăilă şi consiliul redacţional ecleziastic: PS Ioan, Episcop al Sorocii; Prot. Mitr. Nicolae Craveţ (protopop de Soroca) şi Prot. Mitr. Mihail Sârbu (secretar al protopopiatului Soroca).

Volumul de față alcătuieşte în mare masură rezultatul cercetărilor şi a studiilor autorului pe parcursul a mai multor ani, studii ce implică răsfoirea a mii de file din arhive. După cum menţionează însuşi autorul publicaţiei „…cât de bogat şi glorios este trecutul neamului nostru şi cât de mare este importanţa Bisericii în viaţa lui, călăuzindu-l de dragoste şi grijă de-a lungul existenţei sale”, o atmosferă înălţătoare de suflet creată de Cetate, Biserică şi Lumânarea Recunoştinţei l-a determinat să completeze istoria bisericească din spaţiul pruto-nistrean.

În partea introductivă Mitropolitul Vladimir se referă la importanța materialului abordat în paginile publicației. De asemenea, Prot.  Nicolae Craveţ dă o apreciere cărții ca fiind „vorba de o lucrare-testament, care ne îndeamnă să nu fim indiferenţi faţă de truda înaintaşilor de a înălţa locaşe spre slava lui Dumnezeu, să păstrăm şi să continuăm această muncă bineplăcută şi ziditoare de suflet”. Episcop Ioan al Sorocii caracterizează ținutul plaiului sorocean ca „…un veritabil muzeu în aer liber, care, spre deosebire de forma clasică a acestui sanctuar al istoriei, reprezintă o expresie vie a trecutului nostru ce alimentează forţele constructive ale prezentului și ale viitorului nostru”.

Volumul e compus din 4 capitole, fiecare dintre ele fiind alcătuite la rândul lor din mai multe subiecte. Primul capitol – „Introducere”, alcătuit dintr-un singur subiect, este realizat în baza trecerii în revistă a etapelor în viața bisericilor sorocene din adâncul timpului și până în zilele de azi. Este publicată o succintă prezentare a primului episcop sorocean: PS Ioan, Episcop al Sorocii, Vicar al Mitropoliei Chişinăului şi al Întregii Moldove.

În cel de-al doilea capitol – „Orașul Soroca” sunt prezentate bisericile care au existat și care activează în orașul de pe Nistru: Schitul şi biserica cu hramul „Sfântul Nicolae”; Lumânarea Recunoştinţei; Paraclisul din cetate cu hramul „Sfântul Gheorghe”; Catedrala Episcopală „Adormirea Maicii Domnului”; Catedrala „Sf. Cuvioasa Parascheva”. Dar, nu fără a menționa că autorul ne relatează și despre „biserica primilor creștini” (astfel a denumit-o cercetătorul  Vasile Kurdinovscki în scrierile sale) peștera – Chilia Călugărului sau Chilia sihastrului.

În compartimentul al III-lea – „Biserici rurale” sunt prezentate bisericile din localitățile rurale în ordinea alfabetică a comunelor și satelor. Pentru fiecare locaș de cult, autorul repertoriază clericii care slujesc în cadrul parohiilor.

În cadrul ultimului compartimentul – „Biserici în construcţie”, autorul descrie lăcașele de cult la care piatra de temelie a fost pusă în ultimii ani, iar lucrările de construcție încă nu au fost finisate.

Volumul finalizează cu un Mic Dicționar Ortodox (p.291- 293), care va fi util cititorilor de rând.

În concluzie, volumul recenzat e unul reuşit ca structură şi conținut. De o ţinută ştiinţifică de apreciat şi un limbaj bogat și accesibil, lucrarea e lipsită de lacune. Prin urmare, volumul „Bisericile plaiului sorocean”, elaborat de cercetătorul ştiinţific Vasile Trofăilă, se încropește într-o lucrare de referință în domeniul istoriei bisericești, iar oricine s-ar referi la istoria lăcașelor de cult ale plaiului sorocean nu poate ignora descripțiile și opiniile autorului. De aceea conținutul lucrarii este mult mai convingător decât opiniile recenzorului.

În încheiere, nu ne rămâne decât să felicităm autorul şi consiliul redacţional ecleziastic pentru acest volum preţios şi util, studierea căruia va contribui la cunoaşterea mai profundă a istoriei bisericești din ținutul Sorocii, la formarea unui tablou de ansamblu mai complex, mai obiectiv despre Biserica din acest spațiu de-a lungul timpului.

Pr. Octavian Moșin, dr. conf. univ.

Universitatea de Stat din Moldova,

Facultatea de Istorie și Filosofie

***

Cuvânt-înainte

Lucrarea cuprinsă între aceste coperte are anume scopul de a familiariza cititorul cu cele mai importante, mai dramatice dar şi glorioase evenimente care au marcat spiritualitatea soroceană. Aici sunt puse în evidenţă sfintele locaşe și asezămintele monahale de referinţă ale zonei. Însă cele mai importante sunt datele despre oamenii care, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu credinţă nezdruncinată, au reuşit să pună piatră pe piatră, să stea drepţi în faţa furtunilor, au izbutit să devină făclii vii de credinţă pentru contemporani şi urmaşi.

Noi, la rândul nostru, nu putem decât să susţinem şi să încurajăm realizarea unor proiecte necesare şi ambiţioase precum e cartea pe care avem posibilitatea să o răsfoim datorită eforturilor dar şi, în primul rând, al dragostei pentru sacru şi pentru frumos de care a dat dovadă autorul chiar de la primul pas făcut spre plăsmuirea ei.

Acordând arhierească binecuvântare pentru prezenta apariţie editorială, sperăm că informaţiile inserate în carte vor fi de folos atât cercetătorului savant, cât şi cititorului de rând, dornic de a-şi cunoaşte rădăcinile şi bravii înaintaşi, făuritori de lucruri mari întru binele şi mărirea Bisericii strămoşeşti.

ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove

 ***

Demni de trecut, încrezători în viitor

Spaţiul plaiului sorocean, ca, de fapt, cea mai mare parte a ţării noastre, este un veritabil muzeu în aer liber, care, spre deosebire de forma clasică a acestui sanctuar al istoriei, reprezintă o expresie vie a trecutului nostru ce alimentează forţele constructive ale prezentului și ale viitorului nostru.

Această reacţie spirituală, dacă vreţi, are loc datorită binecuvântării lui Dumnezeu, exprimată prin purtarea de grijă a străbunilor care, având frică şi dragoste faţă de Creator, au ştiut să-si exprime evlavia pentru cele sfinte prin zidirea sfintelor locaşe ce stau astăzi drept mărturii şi testamente ale Credinţei.

De la cetatea care veghează cuminte malurile Nistrului până la mănăstirile pitoreşti şi frumoasele parohii ale satelor sorocene se creează o adevărată hartă de civilizaţie, spiritualitate, istorie şi cultură, ce scoate la iveală nu numai frumuseţea duhovnicească a celor care au locuit şi locuiesc pe acest plai, dar şi rafinamentul lor artistic, transmis cu grijă din generaţie în generaţie nu prin tratate academice, dar prin grijă părintească, ale cărei roade folositoare sunt culese de noi, cei de astăzi.

PS Ioan, Episcop al Sorocii,

Invitaţie la lectură

Cartea, pe care o ţinem în mână, reprezintă nu doar o simplă trecere în revistă a bisericilor din protopopiatul de Soroca, ci, în adevăratul sens al cuvântului, un cod genetic spiritual al ţinutului nostru, un fragment de istorie bisericească a întregii ţări. Vă invităm, stimaţi cititori, să parcurgeţi cu atenţie filele ei, pentru a avea în faţă un tablou cât mai detaliat al peisajului ecleziastic din regiune.

Este îmbucurător faptul că autorul a reuşit să evite limbajul academic rigid, pentru a propune publicului cititor o lucrare accesibilă, însă nicidecum ştearsă. Considerăm că aceasta e o realizare a colaborării fructuoase dintre cercetătorul ştiinţific şi consiliul redacţional ecleziastic, care i-a acordat susţinerea şi consultaţiile necesare.

În aceeaşi ordine de idei, este vorba de o lucrare-testament, care ne îndeamnă să nu fim indiferenţi faţă de truda înaintaşilor de a înălţa locaşe spre slava lui Dumnezeu, să păstrăm şi să continuăm această muncă bineplăcută şi ziditoare de suflet.

Remarcăm şi faptul că, prin această lucrare, literatura ortodoxă îşi face loc tot mai hotărât printre apariţiile editoriale autohtone, demonstrează un dinamism în dezvoltarea sa, ceea ce ne oferă speranţe întemeiate că un asemenea ritm va fi susţinut și chiar va căpăta un avânt și mai mare.

Nu ne vom lansa în aprecieri care ar putea să pară cititorului părtinitoare și subiective, ci îl vom lăsa să descopere singur istoria ţinutului nostru, înscrisă pe zidurile bisericilor şi răspândită prin dangăte de clopote, ale căror ecouri trebuie să le purtăm şi să le transmitem generaţiilor care vin.

Protoiereu mitrofor, Nicolae CRAVEŢ


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Arhiva Video

Arhiva

Înscris în


Resurse


free counters