A FI DOMN E O ÎNTÂMPLARE, A FI OM E LUCRU MARE: Dr. Constantin MANOLACHE, șase decenii de la naștere

Viața nu poate fi închipuită fără comunicare. Comunicarea, cred, vine tocmai de la cuminecare, deci împărtășire din același potir. Cel puțin în Biserica primară creștinii se întâlneau în rugăciune, împărtășindu-se zilnic, mai târziu – săptămânal, apoi doar în posturi … astăzi și mai rar. În general, oamenii contemporani se dezvață să comunice. Pe mulți nu-i mai interesează decât ceea ce îi privește, îi afectează.

Or, ochii care nu se văd se uită și cum să simți și să trăiești viața dacă nu ai cui împărtăși bucuriile, scârbele, nu ai de la cine învăța, n-ai pe cine asculta…

Omagiatul nostru Constantin Manolache, directorul Institutului de Studii Enciclopedice al AȘM, care a ajuns la a 60-a toamnă din ziua nașterii, este un izvor nesecat de vorbă bună, de sinceritate, de dragoste față de oameni și trăiește comunicând cu atâția oameni sinceri și valoroși.

Iubește lumea și tot ce ne înconjoară, vorbind cu natura și fiind dușmanul fărădelegii, înțelegând că ”legea-i dură, dar e lege” și că minunate și bune sunt cele făcute de Dumnezeu.

Managerul și savantul Constantin Manolache încearcă să-și ducă ascultările încredințate în domeniile: editorial, educațional, științific, administrativ și, ceea ce este esențial, în cel uman.

Un om modest, plin de căldură lăuntrică și dornic de viață. De-a dreptul se zice că simplitatea e cea care îl înfrumusețează pe om și îl caracterizează pe omagiatul nostru.

A parcurs un drum deloc ușor, cu ispite, peste care trece și astăzi, luptă pentru viață, dar nu una oarecare, ci plină de sens, trăită frumos.

Născut la 1 noiembrie 1953 în satul Hiliuți, Râșcani, pornește prin valurile vieții, ajungând cu greu la studii la Facultatea de Biologie și Pedologie, USM. În scurt timp devine un aprig militant pentru ecologie, fiind implicat în diverse proiecte și editând zeci de studii în domeniu.

Apoi să-l vedem ”înrolat” în armata națională, ocupând funcții cheie și crescând până la gradul de colonel.

Mereu i-a plăcut cartea, iar ceea ce a scris și a analizat a făcut-o cu toată seriozitatea și responsabilitatea, înțelegând că greșeala uneori poate costa vieți de oameni.

Sistemul militar i-a călit duhul. Uneori este dur, dar corect și toate le judecă prin prisma dragostei. ”Uneori cei cu care mi-i dat să colaborez fac gafe, sunt neorganizați. Astfel, misiunea mea adesea se rezumă în disciplinarea acestora. Viața presupune o ierarhie și în același timp o reciprocă ascultare. Îmi place să asculte cineva de mine, dar și să ascult pe alții, doar astfel înțelegi viața în plinătatea ei,”  ne mărturisește C. Manolache.

Una e să vorbesc eu despre această personalitate, alta să urmărim mărturiile celor care îl cunosc și cu care activează de mulți ani. Iată câțiva oameni apropiați care au transmis câte un mesaj pentru omagiatul nostru:

Academicianul Gheorghe Duca, președintele AȘM: ”Deoarece te cunosc de peste trei decenii, îţi scriu aceste rânduri cu cele mai sincere sentimente de amiciţie şi respect, răvăşind firele ce ne apropie sufleteşte şi faptele bune comune la care am participat. Îmi amintesc de întrevederile noastre pe timpul când eram tineri şi frumoşi: eu scriind primele cărţi în domeniul chimiei ecologice, iar dumneata, tânăr redactor-ctitor la Editura „Lumina”, dădeai undă verde monografiilor şi lucrărilor de popularizare a ştiinţei, semnate de noi, savanţii din Republica Moldova.

Pe când limba noastră cea română era mai mult marginalizată, a  fost mare contribuţia dumitale personală în calitate de redactor, şef de redacţie, redactor-şef adjunct la dotarea instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova cu manuale, literatură artistică şi materiale didactice, asigurând lărgirea ariei de utilizare a limbii române.

Un timp, după proclamarea independenţei, căile noastre nu s-au intersectat. Eu, fiind în Italia, lucram şi efectuam cercetări în protecţia mediului ca profesor asociat. Iar dumneata activai ca redactor, consilier al ministrului şi şef de subdiviziune a Ministerului Apărării şi atunci ţi-ai înscris în biografie o pagină demnă de urmat pentru mulţi dintre cei care se consideră patrioţi ai acestei ţări. La etapa de organizare a Armatei Naţionale ţi-a revenit obligaţiunea să asiguri armata cu ediţiile necesare pentru instruirea militarilor în termen, care lipseau cu desăvârşire în limba română, inclusiv elaborarea şi editarea Regulamentelor militare generale pentru Forţele Armate, muncă de pionierat pentru Republica Moldova, lucrări ce rămân valabile până în prezent. Un episod aparte este afecţiunea dumitale pentru cercetare: ai instituit Centrul de Editare şi Cercetări Ştiinţifice Militare, Centrul de Studii de Apărare şi Securitate, “Revista Militară”; ai fost iniţiatorul şi redactorul-coordonator al ediţiei în 8 volume  “Cartea Memoriei”, ce cuprindea informaţii despre persoanele originare din Republica Moldova decedate în Războiul Doi Mondial.

Colaborarea noastră s-a amplificat în anii 2001–2004, pe când eram ministru al ecologiei, construcţiilor şi dezvoltării teritoriului, dat fiind că aria cercetărilor tale avea puncte de tangenţă cu profilurile ministerului. Pe atunci am semnat un Acord de colaborare dintre ministerele noastre, iar în baza lui, curând, împreună am distrus peste 300 de tone de combustibil pentru rachete, lăsat moştenire de Armata Sovietică, combustibil ce polua mediul din împrejurimile localităţii Dănceni.

M-am bucurat sincer când ai venit la Academia de Ştiinţe a Moldovei, la Institutul de Istorie, Stat şi Drept, şi ai fondat Centrul de Cercetări Strategice, te-ai angajat în pregătirea doctoranzilor.

Iar din 2008, fiind desemnat în funcţia de director al Institutului de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ţi-ai manifestat din plin calităţile profesionale, organizatorice şi pur omeneşti. În scurt timp ai reuşit să completezi şi să consolidezi un colectiv de specialişti care s-au inclus activ în realizarea cercetărilor ştiinţifice privind elaborarea şi editarea lucrărilor enciclopedice cu tematică actuală.

Aici, cu ajutorul dumitale, sub egida Institutului de Studii Enciclopedice, au apărut o serie de publicaţii ştiinţifice interesante, altele sunt pe cale de apariţie. Pe această undă fac referinţă la menţiunile obţinute de lucrările editate sub conducerea ta. Astfel, în 2011, la Salonul Internaţional de Carte, ediţia enciclopedică „Simbolurile Naţionale ale Republicii Moldova” a fost decernată cu Premiul „Cartea Anului”. În 2012, în cadrul aceluiaşi Salon Internaţional, au fost premiate trei lucrări ale Institutului de Studii Enciclopedice. Ediţia enciclopedică „Republica Moldova” a obţinut Premiul Mare „Coresi”, „Dicţionarul poliglot de chimie ecologică”  a fost menţionat cu Premiul „Cartea Anului”, iar lucrarea de istorie a ştiinţei „Comisia gubernială ştiinţifică a arhivelor din Basarabia” a obţinut un premiu special. Şi la Salonul de carte din anul 2013 lucrarea enciclopedică „Mănăstirile și schiturile  din Republica Moldova” a fost menţionată cu Marele Premiu „Coresi”.

La o astfel de numărătoare a anilor, îmi face o deosebită plăcere să-ţi trimit pe această cale epistolară cordiale şi sincere felicitări! Fie ca inepuizabila forţă de muncă şi responsabilitatea, verticalitatea şi profesionalismul, onestitatea şi înţelepciunea care te caracterizează în calitate de cercetător, conducător ştiinţific şi organizator al cercetărilor enciclopedice, să-ţi aducă cu prisosinţă şi în viitor respectul colegilor, discipolilor şi al tuturor apropiaţilor și celor ce te înconjoară.”

Vitalie Marinuţa, ministrul Apărării al Republicii Moldova: ”Există calităţi asupra cărora timpul nu are putere – datorie, profesionalism, responsabilitate, spirit de creație etc. Toate aceste calităţi se asociază cu Dumneavoastră, deoarece indiferent unde aţi activat, în spaţiul civil, academic sau militar, întotdeauna v-aţi condus de ele, considerându-le, pe bună dreptate, lucruri care trebuie să predomine în activitatea unui colectiv.

Cunoscându-vă de mulţi ani, am reuşit să mă conving că, indiferent în ce colectiv aţi activat, aţi reuşit întotdeauna să mobilizaţi echipa pe care o conduceţi, subordonând-o cu profesionalism unui scop – de a atinge rezultatul scontat. Drept exemple elocvente pot servi lucrările voluminoase, de excepţie pentru Republica Moldova, pe care aţi reuşit să le elaboraţi şi editaţi cu discipolii Dumneavoastră atât în cadrul Ministerului Apărării, cât şi al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dar şi în alte instituţii specializate din ţară.

Astăzi putem spune cu încredere că marcăm frumoasa aniversare de 60 de ani a unei persoane cu un suflet generos, al cărui ochi permanent iluminează bunăvoinţă şi respect.”

ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove: ”Sunteți binecunoscut ca un manager profesionist și destoinic, care muncește cu atașament pentru propășirea științei din Republica Moldova, pentru promovarea și realizarea proiectelor enciclopedice de anvergură, axate tangențial sau general pe istoria și cultura Bisericii noastre, cum ar fi „Republica Moldova. Ediție enciclopedică” și superbul volum apărut anul curent „Mănăstirile și schiturile Republicii Moldova”.

În această zi de sărbătoare ne rugăm Mântuitorului Hristos să Vă dăruiască și mai departe cu dragostea și mila Sa întru viață destoinică, nădăjduind să Vă vedem și în continuare la fel de vrednic și prezent în activitatea pe care o îndepliniți cu onoare deja mulți ani la rând.”

Dr. Gheorghe Cojocaru, director al Institutului de Istorie al AȘM: ”Aşa cum Institutul de Studii Enciclopedice este cea mai tânără organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova, contribuţia directorului acestuia la definirea obiectivelor principale ale investigaţiilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate în domeniile enciclopedice, biografice şi de istorie a ştiinţei, este una esenţială şi chiar determinantă. Astfel, graţie eforturilor directorului Institutului de Studii Enciclopedice conf. univ. dr. Constantin Manolache, au fost identificate premisele necesare pentru autoidentificarea ştiinţei enciclopedice ca domeniu autonom de cercetare academică, contribuindu-se, astfel, la perpetuarea unei tradiţii îndelungate de elaborare a enciclopediilor. Evidenţiind componenta de cercetare ştiinţifică, academică, asociată cu selectarea şi organizarea repertoriului terminologic şi conceptual al unei enciclopedii, prin metode analitice, de clasificare a ştiinţelor, prin metoda referinţelor la termenii asociaţi, colectivul de cercetători îndrumat de  Constantin Manolache a reuşit performanţa clarificării, într-un termen restrâns, a aspectelor de ordin epistemologic ce ţin de definirea ştiinţei enciclopedice autonome prin rezultatele cercetărilor actuale, complexe şi multidisciplinare, prin paradigma, obiectul şi problemele de cercetare, frontierele şi interferenţele ei cu alte ştiinţe.

Unul din meritele ştiinţifice deosebite ale  conf. univ. dr. Constantin Manolache constă în argumentarea legitimităţii autoidentificării ştiinţei enciclopedice prin paradigma ei definitorie – ordinea enciclopedică. Totodată, de rând cu misiunea de cercetare, în accepţia omagiatului, ştiinţei enciclopedice îi revine un important rol integrativ şi multidisciplinar, în promovarea constantă a dialogului ştiinţelor, în diseminarea cunoştinţelor cu caracter local, naţional şi universal.

Un loc important în preocupările conf. univ. dr. Constantin Manolache îl ocupă problemele deontologiei cercetării enciclopedice, considerându-se, pe bună dreptate, că aspectele etice şi deontologice constituie elemente substanţiale şi definitorii ale activităţii profesionale. Din acest punct de vedere, lucrările enciclopedice, ca cerc de cunoştinţe complexe, reprezintă instrumente de lucru indispensabile cercetătorilor, specialiştilor, ca şi publicului cititor în egală măsură, din care considerent, aşa cum pe bună dreptate consideră  conf. univ. dr. Constantin Manolache, condiţia esenţială a asigurării autorităţii acestei veritabile „constituţii ale cunoştinţelor” o constituie respectarea fidelă a normelor etice şi deontologice ale cercetării enciclopedice.”

Înţelepciunea populară spune că multă vorbă duce la sărăcie. Să vorbească faptele noastre. Or, viața acestui om e plină de realizări frumoase, care sunt spre binele societății și întru slava Celui de Sus.

La mulți ani!

A consemnat preot Octavian Moșin,

modest colaborator al Institutului de Studii Enciclopedice, AȘM

material publicat în Literatura şi Arta, nr. 44, din 31 octombrie 2013, p. 2


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Arhiva Video

Arhiva

Înscris în


Resurse


free counters