Apariţie editorială: ,,Acatistul pocăinţei”

Cea mai mare şi mai de preţ lucrare pe care o poate săvârşi omul pentru sufletul său în această viaţă pământească este pocăinţa – taina duhovnicească prin care omul aflat în legătură cu Dumnezeu își preschimbă întreaga sa fiinţă, întreaga sa viaţă, în corespundere cu legea dumnezeiască.

Pocăinţa este lucrarea de înnoire a omului. Prin pocăință, omul vine la hotarul dintre viaţă şi moarte ca să aleagă viaţa veşnică în comuniune cu Dumnezeu.

În limba veche greacă, pocăinţa înseamnă ,,întoarcere” către Dumnezeu, iar literalmente tradusă ca ,,metanie” înseamnă ,,schimbarea minţii” – temelia vieţii duhovniceşti. Pocăinţa este o schimbare radicală, de profunzime, de integritate a omului înaintea lui Dumnezeu, întru Hristos şi în Duhul Sfânt.

Şi pentru că pocăinţa nu este o lucrare individuală, adică o lucrare de formare de sine stătătoare a personalităţii creştinului, ea devine cu adevărat Taină a Duhului Sfânt doar prin comunitate şi Biserică.

Viaţa contemporană ne predispune însă mai puţin la pocăinţă. Există o mulţime de obstacole care împiedică persoana să se pocăiască. Trebuie să mărturisim însă că neputinţa noastră de a ne pocăi nu vine atât din singurătatea pe care mai mult ne-o închipuim (cel care se pocăieşte nu poate fi singur, pentru că el este cu Dumnezeu), cât din făţărnicia noastră faţă de cele sfinte, căci vrând să ne pocăim batem pasul pe două cărări opuse: una către Domnul şi alta către lumea de care nu ne putem despărţi. Fără lucrarea harului pe care ni-l aduce Duhul Sfânt, adevărata pocăinţă este cu neputinţă. Părerea de rău pentru tot ceea ce s-a trăit fără Dumnezeu, hotărârea fermă, dorinţa nestrămutată de a ne întoarce la viaţa în comuniune cu divinitatea şi responsabilitatea pentru tot şi toate sunt până la urmă lucrarea harului dumnezeiesc în noi.

Îndemnându-ne la pocăinţă, Sfinţii Părinţi ne învaţă că cea mai sigură cale de dobândire a harului este smerita noastră rugăciune către Domnul. În acest context, ,,Acatistul pocăinţei”, scris cu mai bine de o sută de ani în urmă de monahul Lavrei Pecerska de la Kiev Gherontie, poate fi un bun ajutor duhovnicesc de rugăciune pentru cei care doresc să lucreze pocăinţa în sufletul lor şi să se facă oamenii lui Dumnezeu în această viaţă pământească şi în viaţa veacului ce va să vină.

Cartea poate fi achiziţionată la magazinul bisericesc al Mitropoliei Moldovei, str. Bucuresti, 119

Preot Octavian MOȘIN


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Arhiva Video

Arhiva

Înscris în


Resurse


free counters