Ce rugăciuni am putea rosti pentru adormiți?

Mai mulți credincioși mă întreabă cum să se roage pentru cei adormiți de Paștile Blajinilor?

În acest sens e bine să se aprindă candela sau o lumânare și să se rostească cel puțin o simplă rugăciune pentru rudele și apropiații care au trecut la Domnul.

Iată modelul unei astfel de rugăciuni:

Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții celei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri și pe toți cei care întru dreapta credință s-au săvârșit, și iartă-le lor toate greșelile pe care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul le-au săvârșit, și-i așază pe ei, Doamne, în locuri luminoase, în locuri de verdeață, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și unde cercetarea Feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite.

Că Tu ești învierea și odihna adormiților robilor Tăi (numele), Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit!

De astăzi puteți reveni la citirea Psaltirii, apoi foarte profund este Acatistul pentru cei adormiți, așa că i-ați putea mângâia pe răposați și cu aceste rugăciuni.

De rând cu rugăciunile înălțate puteți săvârși și acte de milostenie, oferind ceva de sufletul persoanei pentru care vă rugați. Pomana nu presupune doar colac, lumânare și ceva dulciuri, după cum e obiceiul. Puteți înfăptui un act de milostenie în diverse moduri: ajutând, îndrumând, mângâind sufletește pe cineva din preajmă.

Or, în viața aceasta nu contează atât de mult ce faci, dar cum faci pentru Dumnezeu și pentru aproapele; cum ne manifestăm în fiece zi dragostea noastră, înfăptuind fapte ale milei trupești și sufletești. Iar pentru cei care nu știu sau au uitat de ele, vi le prezentăm mai jos:

Faptele milosteniei trupeşti:

 1. A sătura pe cel flămând.
 2. A da de băut celui însetat.
 3. A îmbrăca pe cel gol.
 4. A primi în casă pe cel străin.
 5. A cerceta pe cel bolnav.
 6. A cerceta pe cel din temniţă.
 7. A îngropa pe cel mort.

Faptele milosteniei sufleteşti:

 1. A îndrepta pe cel greșit.
 2. A învăţa pe cel neștiutor.
 3. A da sfat bun celui ce stă la îndoială.
 4. A ne ruga pentru aproapele.
 5. A mângâia pe cel întristat.
 6. A suferi cu răbdare asuprirea și a întări și pe alţii.
 7. A ierta pe cei ce ne-au greșit și a ne ruga pentru ei.

Domnul să îi odihnească și să îi ierte pe toți cei dintre noi adormiți întru nădejdea Vieții veșnice, și pe noi sa ne întărească pentru a lucra frumos în Ogorul Lui!

Pr. Octavian Moșin


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Arhiva Video

Arhiva

Înscris în


Resurse


free counters