LUCRĂRI DE REFERINȚĂ

Studii:

1.    Moşin, Octavian, Apariţia şi evoluţia ştiinţei patrologice din Rusia în sec. XIX în Studia universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe umanistice, Chişinău, 2010, p. 28-34. Text integral

2.    Moşin, Octavian, Aspecte ale sectarismului rus în secolul al XIX-lea în Studia universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe umanistice, Chişinău, 2010, p.35-42. Text integral

3.    Moşin, Octavian, Unele consideraţii privind reformele învăţământului teologic din Imperiul Rus în perioada lui Alexandru I, în Studia universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe umanistice, Chişinău, 2010, p. 43-48. Text integral

4.    Moşin, Octavian, Tânărul Al.S. Sturza şi Rusia în: Materialele Conferinţei Internaţionale „Integrarea europeană şi învăţământul universitar: aspecte filosofico-metodologice” din 23-24 noiembrie 2007, Chişinău; CEP USM, 2008, p. 244-252.

5.    Moşin, Octavian, Alexandru Sturza – continuator al filosofiei creştin, în Studia universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe umanistice, Chişinău, 2007, p. 62-65. Text integral

6.    Moşin, Octavian, Reformele învăţământului teologic din Rusia sec. XIX în: Materialele Conferinţei Internaţionale „Integrarea europeană şi învăţământul universitar” din 28-29 octombrie 2005, Chişinău, CEP USM, 2007, p. 158-166.

7.    Moşin, Octavian, Alexandru Sturza – în consonanţă cu dialogul european de azi în Studia universitatis, Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe umanistice, Chişinău, 2007, p. 58-61. Text integral

8.   Moşin, Octavian, Aportul lui Alexandru Sturza la dezvoltarea fiosofiei creştine în Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria ştiinţe socioumaniste, vol. III, Chişinău, 2006, p. 177-181.

9.   Ţapoc, Vasile; Vrabie, Emil; Moşin, Octavian, Un promotor al filosofiei creştine – Alexandru Scarlat Sturza în Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ştiinţe socioumaniste, vol. III, Chişinău, 2005, p. 570-576.

10.  Moșin, Octavian, Sociologia creştină a lui Alexandru S. Sturza în STUDIA UNIVERSITATIS Revistă ştiinţifică, Chișinău, 2008, p. 55-60 Text integral

11.  Moșin, Octavian, Filosofia religioasă a lui Alexandru S.Sturdza – În atenția cercetătorilor contemporani. Publicat în  Materialele Conferinței Internaționale „Integrarea europeană şi tradiţiile filosofiei româneşti de la Al.S. Sturza la Em. Cioran” 20 – 21 MAI 2011 Text integral

Articole pubicate în ziare:
1.    Moşin, Octavian, (coautor Pr. Eugen Onicov), Amintiri despre Mitropolitul Antonie Plămădeală, Altarul Credinţei,  2005. nr. 17, pag. 6.
2.     Despre menirea şi locul unei icoane, Altarul Credinţei, 2005. nr. 13, pag. 1.
3.    SIDA între frica de păcat şi frica de moarte, Altarul Credinţei, 2004, nr. 23, pag. 3.
4.    Vrem mame creştine, Altarul Credinţei, 2004, nr.3, pag. 1.
5.    Focul Haric aducător de bucurii duhovniceşti, Altarul Credinţei, 2004. nr. 8, pag. 3.
6.    Pelerinajul – înnoire şi îmbogăţire a vieţii spirituale, Altarul Credinţei, 2003, nr. 13, pag. 8.
7.    Preocupările teologice ale lui Dimitrie Cantemir, Altarul Credinţei, 2003, nr. 20, pag. 4.
8.    Biserica Ortodoxă în faţa manifestărilor ocultiste, Altarul Credinţei, 2001, nr. 7, pag. 2.
9.    În memoriam Gavriil Bănulescu Bodoni, Altarul Credinţei, 2001, nr. 4, pag. 1.
10.    112 ani de la naşterea lui Alexei Mateeevici, Clopotniţa Moldovei, 2000, nr. 6, pag. 4.
11.    Semnificaţia noţiunii de „Sacru”, Clopotniţa Moldovei, 2000, nr. 6, pag. 3.
12.    O slujbă arhierească la Capela Seminarului Duhovnicesc (Interviu cu Prorectorul Academiei Teologice din mun. Chişinău Prot. Mitr. Mihail Panas), Clopotniţa Moldovei, 2000, nr. 4, pag. 2.
13.    Sfânta Taină a Mărturisirii în Biserica Ortodoxă, Clopotniţa Moldovei, 2000, nr. 6-7,  pag. 4.
14.    Paraclisul Sf. Serghie de la Radonej din incinta penitenciarului de la Rusca, Clopotniţa Moldovei, 2000, nr.7, pag. 2.
15.    Paraclisul Sf. Ap. Petru şi Pavel din incinta penitenciarului municipal nr. 3, Clopotniţa Moldovei, 2000, nr. 9, pag. 3.
16.    Schiturile desfiinţate pe teritoriul dintre Prut şi Nistru, Clopotniţa Moldovei, 2000, nr. 11, pag. 4.
17.    Societatea creştină istorico-patristică şi apologetică a Bisericii Ortodoxe din Moldova, Curierul ortodox, nr. 11, pag. 4.
18.    Contribuţia Bizanţului la creştinarea spaţiului sud-est şi est european, Curierul ortodox, 2000, nr. 9, pag. 5.
19.    Cultul Maicii Domnului în Biserica Ortodoxă, Clopotniţa Moldovei, 1999, nr. 12, pag. 4.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Arhiva Video

Arhiva

Înscris în


Resurse


free counters